Achtergrond

Desiderius Erasmus was filosoof en één van de belangrijkste humanisten van de Renaissance. Vrede is een enorm belangrijk thema in al zijn werken, en het denken over oorlog en vrede heeft hij ingrijpend beïnvloed. Erasmus’ Klacht van de vrede (Querela Pacis, 1517), waarin de Vredesgodin hoogstpersoonlijk haar klacht voordraagt, is een van de vroegste pacifistische geschriften. Het is een stilistisch meesterwerk – een ode aan de geweldloze samenleving en een pleidooi voor verdraagzaamheid.

Door dr John Tholen, conservator Erasmuscollectie, Bibliotheek Rotterdam